O společnosti

Společnost byla založena pod původním názvem T-WATT s.r.o. v roce 2014. K nejvýznamnějším obchodním partnerům patřily od počátku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., a Elektrárna Tisová. V roce 2021 se stala jediným společníkem společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a došlo ke změně názvu na SUAS Commodities s.r.o.

Zaměřením společnosti je obchod s elektřinou a poradenství v energetice. Společnost obchoduje s řadou obchodních partnerů na trzích v České republice, na Slovensku i ve Spolkové republice Německo v rámci obchodních podmínek typu EFET. Podílí se rovněž na krátkodobých trzích organizovaných Operátorem trhu, a.s.

SUAS Commodities je spolehlivým partnerem zákazníků z řad velkoodběratelů, podnikatelů, municipalit, spolků i domácností.

Náš tým

Libuše Gabrielová
Zákaznická podpora (fakturace, zálohy, reklamace)
Miluše Štěpánková
Zákaznická podpora (příjem žádostí-např. úpravy smluv, zadání odečtů, převody odběrných míst)
Berenika Malá
Zákaznická podpora (fakturace, zálohy, reklamace)
Ing. Žaneta Műllerová
Obchodní spolupráce
Ing. Martin Vorel
Obchodní spolupráce
Miroslav Erbert
Obchodní spolupráce
Daniela Klecanová
Upomínky, energetické produkty, fakturace tepla

Naše vize

Věříme v růst a úspěch díky rozvíjení dlouhodobých investičních projektů v tradičních i nových odvětvích ekonomiky, budování moderní infrastruktury a digitálního světa. Stavíme na podpoře kreativity našich lidí, propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. Hodnoty a naše obchodní strategie se v tom podstatném od vzniku Skupiny nezměnily. Věříme ve svobodu podnikání a dodržování pravidel.

Investice do inovací a pokročilých technologií, stejně jako do efektivního řízení a provozu, umožňují společnostem skupiny PFF nabízet vysoce konkurenceschopné služby. Zlepšujeme a modernizujeme tak, abychom přinášeli hodnotu nejen našim zákazníkům, ale často i inspirovali další a napomáhali rozvoji celého trhu, resp. společnosti.

S vědomím širší společenské odpovědnosti v našem podnikání podporujeme talent a přinášíme příležitost těm, kteří jdou svojí cestou, mění svět k lepšímu a inspirují k tomu i ostatní. Povzbuzujeme inovativní myšlenky, originální projekty a inspirativní jedince a komunity.

Naše strategie

Hledáme příležitosti a prostor pro rozvíjení firem, obchodu a služeb nejen v dynamických a perspektivních oborech, ale i tam, kde je ostatní přehlížejí nebo jsou vnímány jako riskantní. Naší prioritou je růst hodnoty firem, do kterých investujeme. Nebojíme se vstupů na nové trhy, do nových, často synergických oborů. Expandujeme především na trhy, které mají velký potenciál retailových zákazníků, nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou.

Soustředíme se na obchodní případy s kapitálovým vkladem nad 100 milionů euro. Dáváme přednost roli majoritního vlastníka nebo spolupracujeme s partnery s podobnou obchodní filozofií. Skupinu společností PPF budujeme jako oborově i geograficky diverzifikované portfolio, které poskytuje stabilitu i příležitosti pro vertikální integrace.

Vyhledáváme společnosti, které potřebují restrukturalizovat, a přinášíme jim silné finanční zázemí, implementaci přísné finanční a firemní disciplíny, perspektivní obchodní modely a kvalitní management. Vysokou návratnost našich investic stavíme na profesionalitě a odbornosti našich lidí a na zkušenostech a expertíze, které jsme získali při vytváření a restrukturalizaci mnoha firem ve střední a východní Evropě, Rusku a Asii. Naše týmy, které se na úspěchu PPF svým úsilím podílí, pojí společná vize, vysoké nasazení, loajalita a profesionalita.

Všude se snažíme rozvíjet a budovat hodnoty, na nichž stojí náš přístup k podnikání. Věříme v akceschopnost, odpovědnost a tvořivost. Přinášíme podnikavost, globální pohled a schopnost vidět a využít nové obchodní příležitosti. Vnímáme a aktivně podporujeme potřebu udržitelného přístupu a společenskou odpovědnost. Respektujeme kulturní a politické odlišnosti trhů, kde působíme, a rozvíjíme vztahy s veřejným sektorem i komunitami ve všech zemích, kde podnikáme.

V České republice i v mezinárodním měřítku vždy dbáme na dodržování zákonů a pravidel trhů, na kterých působíme. Jsme striktně nepolitičtí. V našich společnostech podporujeme odpovědné podnikání, vysokou pracovní kulturu a aktivní vztah ke společnosti. Interní pravidla skupiny reflektují mezinárodní standardy a stanovují a vyžadují profesionální, zákonný a etický postup při plnění pracovních povinností i vystupování jak navenek, tak i v rámci všech našich týmů. Našim kolegům a spolupracovníkúm poskytujeme nejvyšší úroveň pracovního prostředí, nejmodernější techniku a nejnovější formy dalšího vzdělávání.

Kontaktní údaje

Praha
Sídlo společnosti
Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6
Sokolov
Obchodní kancelář